Projecten

Van der Linden Kwartier Hoorn

LVS en STED hebben de handen in een geslagen om het thans als garagebedrijf, schade herstelbedrijf en showroom in gebruik zijnde gebied van ruim 2 hectare gelegen aan de Berkhouterweg te herontwikkelen naar een stedelijk woongebied. Voor de zomer van 2020 heeft STED het plan gepresenteerd aan de gemeente Hoorn met circa 500 woningen en circa 4.000 m2 commerciële ruimten, waaronder een supermarkt. Het met door gemeente enthousiasme ontvangen initiatief gaat invulling geven aan de ambitie van de gemeente Hoorn om “meer stad te worden” en sluit aan op haar beleidsdoelstelling om meer woningruimten te bieden aan jongeren rondom het stationsgebied. Hiermee gaat het Van der Linden Kwartier onderdeel uit maken van het door gemeente genomen initiatief Poort van Hoorn.

Status:Initiatief
Rol:Risicodragend Ontwikkelaar
Stedenbouw:Aad Trompert Stedenbouw en Architectuur
Architect:n.t.b.
Aannemer:n.t.b.
Plaats:Hoorn
Programma:Circa 500 appartementen en circa 4.000 m2 commerciële ruimten
Looptijd:2020 – 2027
Site:n.t.b

Oudenoord Utrecht

De panden van de verzekeringsmaatschappij Concordia aan de Oudenoord 330-370 in Utrecht worden herontwikkeld. De deels monumentale panden hebben een rijke historie. BPD, sinds 2017 de eigenaar, heeft STED gevraagd om haar kennis met betrekking tot transformatie van monumentale gebouwen voor dit project in te zetten.

Status:Initiatief
Rol: Gedelegeerd ontwikkelaar
Architect:Jan Bakers Architecten
Aannemer:n.t.b.
Plaats:Utrecht
Programma:Circa 120 appartementen, hotel en horeca
Looptijd:2019 – 2020
Site:www.oudenoord330.nl

Stationsgebied Heerhugowaard

Het stationsgebied van Heerhugowaard ondergaat de komende jaren een omvangrijke transformatie. Het huidige bedrijfsterrein ondergaat een metamorfose naar een hoogwaardige woon-, werk- en verblijfsgebied. De eigenaar van een van de locaties heeft STED gevraagd om als gedelegeerd ontwikkelaar op te treden voor het gehele ontwikkelproces.  

Status:Initiatief
Rol: Gedelegeerd ontwikkelaar
Architect:Dedato ontwerpers en architecten
Aannemer:n.t.b.
Plaats:Heerhugowaard
Programma:Circa 120 appartementen, 50 gebouwde parkeerplaatsen en 1.000 m2 commerciële ruimten
Looptijd:2018 – 2021
Site:n.t.b.

Crossroads Amsterdam

TBD won de tender nabij NS station Sloterdijk. Met een opgave van ruim 30.000 m2 bvo wonen geeft Crossroads een antwoord op de steeds harder groeiende vraag naar goede, duurzame betaalbare huurwoningen in de stad. TBD heeft STED gevraagd om als gedelegeerd ontwikkelaar op te treden voor het gehele ontwikkelproces.

Status:Voorlopig ontwerp
Rol:Gedelegeerd ontwikkelaar
Architect:MVSA architecten
Aannemer:Konder Wessels Amsterdam
Plaats:Amsterdam
Programma:Circa 350 appartementen, 50 gebouwde parkeerplaatsen en circa 3.000 m2 commerciële ruimten
Looptijd:2018 – 2021
Site:www.t-b-d.nl

Holenweg Hoorn

STED Development BV heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaren van een locatie aan de Holenweg te Hoorn over de ontwikkeling van circa 172 appartementen van circa 45 m2 tot 88 m2 woonoppervlak. Met de voornoemde 2 en 3 kamer appartementen voorzien wij in de omvangrijke vraag naar woningen voor starters en senioren. Met de gemeente Hoorn is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen met de gemeente willen we komen tot een op de locatie passend plan.

Status:Initiatief
Rol:Risicodragend Ontwikkelaar
Stedenbouw:Delva
Architect:n.t.b.
Aannemer:n.t.b.
Plaats:Hoorn
Programma:Circa 172 appartementen
Looptijd:2018 – 2022
Site:n.t.b.

Slachthuisbuurt Zaandam

STED is door de grondeigenaar van een locatie in Kogerveld te Zaandam gevraagd zijn locatie te ontwikkelen. Kogerveld is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven. Gesitueerd langs het water van de Zaan en infrastructureel goed ontsloten, lenen locaties als de Boerejonkerbuurt en Hofwijk in Kogerveld zich volgens uitstekend voor transformatie naar een mix van wonen en werken.

In het verlengde van MAAK.Zaanstad worden in de komende tijd ongeveer duizend woningen bijgebouwd rondom knooppunt Kogerveld. De te ontwikkelen locatie biedt ruimten aan de realisatie van circa 75 twee en drie kamer appartementen met een omvang tussen de 45 en 65 m2 gebruiksoppervlak. Met deze ontwikkeling geeft STED invulling aan de omvangrijke vraag naar betaalbare koopwoningen in de gemeente Zaandam.

Status:Initiatief
Rol:Gedelegeerd ontwikkelaar
Architect:FKG Architecten
Aannemer:n.t.b.
Plaats:Zaandam
Programma:Circa 75 appartementen
Looptijd:2018 – 2021
Site:n.t.b.